You are currently browsing the tag archive for the ‘رییس جمهور’ tag.

یک و نیم قرن بعد از جنگ داخلی آمریکا و لغو برده داری و پنجاه سال بعد از جنبش حقوق مدنی در آمریکا، در کشوری که بنیانگذارانش زمینداران برده دار بودند، در کشوری که سیاه و سفید معنای خوشبختی و بدبختی بود، جایی که یک سیاه با احشام یک مزرعه تفاوتی نداشت، امروز فرزند یک سیاهپوست مسلمان کنیایی با نام عجیب و غریب «باراک حسین اوباما» (Barack Hussein Obama) که حتی ریشه اش در آن خاک به اندازه سن خودش هم نیست توسط همان مردمی که هم نوعانش را به بردگی کشیده بودند بعنوان رییس جمهور بزرگترین قدرت دنیا انتخاب شد. در زمانی که همان قدرت در دو کشور مسلمان مشغول جنگیدن است.

 

چهل و چارمین رییس جمهور آمریکا در بغل مادر سفید پوستش بعد از ترک خانواده توسط پدر

چهل و چهارمین رییس جمهور آمریکا در بغل مادر

آیا کشور دیگری را در این دنیا سراغ دارید که تصور چنین امری در ذهن ممکن باشد؟ عملی بودنش بجای خود!

دوست عزیز ضد امپریالیست، ضد آمریکایی، ضد سرمایه داری و مدافع تمام محرومان عالم که فکر میکنی راه حل همه مشکلات را در جیب بغل داری، نگاه کن ببین چطور آن مردم قدم به قدم در راه ترقی پیش میروند و ما با این همه ادعای آسمانی در نژاد پرستی و مذهب و تعصب دست و پا میزنیم و همچنان به رای دادن به کسانی که منتظر ظهور امام دوازدهم هستند و اولین اولویت حکومتشان برپا بودن علم اسلام است ادامه میدهیم.  

آیا میشود یک روز این رویای آمریکایی در ایران من هم جاری بشود؟

پینوشت: چند صباحی طول خواهد کشید تا بفهمیم امروز چه اتفاقی افتاد!

مرتبط: نوشته ورتیگونه عزیز در همین رابطه

بالاترین

ارسال به بالاترین

Advertisements

 رییس جمهور من به سازمان ملل رفته است. رییس جمهور من با توپ پر به سازمان ملل رفته است. رفته است تا یکبار دیگر از توپ پرش مشت های گره کرده در بیاورد برای کوبیدن در دهان استکبار جهانی. همه با خبر رسیدن رییس جمهور من به مقر سازمان ملل هیجان زده شده اند. از زنی که به امید پیدا کردن شوهر گم شده اش میخواهد او را ببیند تا آنهایی که نگران پاک کن سر قلم رییس جمهورم هستند تا مبادا ناغافل اسراییل را از روی نقشه پاک کند. ولی رییس جمهور من بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

رییس جمهور من خیلی خوب حرف میزند، آنقدر خوب که رسانه ها برای مصاحبه با او سر و دست میشکنند و دانشگاهها برای یک سخنرانی او حاضرند مدتها در نوبت بمانند. این بار بخت با شبکه رادیویی ان پی آر یار بوده تا رییس جمهور من برایشان حرف بزند و پرسشهایشان را جواب بدهد:

Just wait for three months, and on the anniversary of the victory of the Islamic Revolution, you will see how people react on the scenes.

فقط سه ماه صبر کنید، و در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خواهید دید چطور مردم در صحنه حضور پیدا میکنند.

Please remember that close to 98 percent of the people support the Islamic Revolution. I am in touch with people on the streets.

لطفا بخاطر داشته باشید که ۹۸ درصد از مردم پشتیبان انقلاب اسلامی هستند. من با مردم در خیابانها در تماس هستم.

There’s a lot of freedom in Iran. The example is our interview with you. Can you ask your own president these questions? Can you really so freely meet with him so easily? Never.

در ایران آزادی بسیاری هست. نمونه اش همین مصاحبه ما با شما. آیا شما میتوانید از رییس جمهور خودتان این سوالها را بپرسید؟ آیا واقعا میتوانید آزادانه به این سادگی با او ملاقات کنید. هرگز!

شما نمیتوانید از او آزادنه سوال کنید.

ولی همه از من آزادانه سوال میکنند.

رییس جمهور من حتما درست میگوید که سه ماه (!) دیگر در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی معلوم میشود که ۹۸ درصد (!) مردم پشتیبان انقلاب اسلامی هستند. و درست میگوید که خبرنگاران در ایران آزادانه سوال میکنند ولی در آمریکا نمیتوانند حتی رییس جمهورشان را راحت ببینند. چون رییس جمهور من آدم راست گویی است. همه سیاستمداران در ایران راستگو هستند. فقط من مطمین نیستم که رییس جمهور من دقیقا در کشور ایران از کدام سیاره زندگی میکند؟

 

مرتبط: گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و ایسنا از مصاحبه آقای رییس جمهور.

پینوشت: متن کامل مصاحبه را حتما بخوانید تا متوجه بشوید که هر کسی از پس مصاحبه با رییس جمهور من برنمیاید.

پینوشت: داشتم فکر میکردم اگر آن سیاره چهارماه و بیست روز را در عرض سه ماه دور خورشیدش میچرخد پس ٪۹۸ مردم ایرانش هم میتوانند پشتیبان انقلاب اسلامیش باشند.

بالاترین

بالاترین

خوراک کهن دیارا

Advertisements