You are currently browsing the tag archive for the ‘رویای آمریکایی’ tag.

یک و نیم قرن بعد از جنگ داخلی آمریکا و لغو برده داری و پنجاه سال بعد از جنبش حقوق مدنی در آمریکا، در کشوری که بنیانگذارانش زمینداران برده دار بودند، در کشوری که سیاه و سفید معنای خوشبختی و بدبختی بود، جایی که یک سیاه با احشام یک مزرعه تفاوتی نداشت، امروز فرزند یک سیاهپوست مسلمان کنیایی با نام عجیب و غریب «باراک حسین اوباما» (Barack Hussein Obama) که حتی ریشه اش در آن خاک به اندازه سن خودش هم نیست توسط همان مردمی که هم نوعانش را به بردگی کشیده بودند بعنوان رییس جمهور بزرگترین قدرت دنیا انتخاب شد. در زمانی که همان قدرت در دو کشور مسلمان مشغول جنگیدن است.

 

چهل و چارمین رییس جمهور آمریکا در بغل مادر سفید پوستش بعد از ترک خانواده توسط پدر

چهل و چهارمین رییس جمهور آمریکا در بغل مادر

آیا کشور دیگری را در این دنیا سراغ دارید که تصور چنین امری در ذهن ممکن باشد؟ عملی بودنش بجای خود!

دوست عزیز ضد امپریالیست، ضد آمریکایی، ضد سرمایه داری و مدافع تمام محرومان عالم که فکر میکنی راه حل همه مشکلات را در جیب بغل داری، نگاه کن ببین چطور آن مردم قدم به قدم در راه ترقی پیش میروند و ما با این همه ادعای آسمانی در نژاد پرستی و مذهب و تعصب دست و پا میزنیم و همچنان به رای دادن به کسانی که منتظر ظهور امام دوازدهم هستند و اولین اولویت حکومتشان برپا بودن علم اسلام است ادامه میدهیم.  

آیا میشود یک روز این رویای آمریکایی در ایران من هم جاری بشود؟

پینوشت: چند صباحی طول خواهد کشید تا بفهمیم امروز چه اتفاقی افتاد!

مرتبط: نوشته ورتیگونه عزیز در همین رابطه

بالاترین

ارسال به بالاترین

Advertisements

خوراک کهن دیارا

Advertisements